Non Electricity Usage
การใช้งานกรณีไฟฟ้าดับ

มอเตอร์โซ่ มอเตอรหลอด (เฉพาะรุ่น) Robus Run
ใช้โซ่ดึง ปิด-เปิด โดยจะ
ติดตั้งอยู่ภายในบ้าน
ใช้ก้านไข ปิด-เปิด โดยจะ
ติดตั้งอยู่ภายในบ้าน
ใช้กุญแจไขเพื่อปลดล็อค ใช้กุญแจไขเพื่อปลดล็อค
Tub Walky Toona Metroplex
ใช้กุญแจไขเพื่อปลดล็อค ใช้กุญแจไขเพื่อปลดล็อค ใช้กุญแจไขเพื่อปลดล็อค ใช้กุญแจไขเพื่อปลดล็อค
Soon Ten Hyppo Barrier
ใช้มือดึงเชือกเพื่อปลดล็อค ใช้กุญแจไขเพื่อปลดล็อค ใช้กุญแจไขเพื่อปลดล็อค ใช้กุญแจไขเพื่อปลดล็อค
เกียร์มือหมุน GEIGER Solemyo BPS ประตูม้วนมือดึง
ระบบมือหมุนแบบ Full-Time
ติดตั้งได้ทั้งในและนอกบ้าน
ชุดโซล่าเซลล์พร้อมแบตเตอรี่ในตัว
ไม่ต้องต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ ทั้งสิ้น
ใช้สวิตซ์กดในการ เปิด-ปิด
ระบบจ่ายไฟฟ้าตามความต้องการ
ออกแบบให้สำหรับไขกุญแจ
เข้า-ออกได้ทั้งด้านนอกและด้านใน